10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKÓW
ZAUFANIE KLIENTÓW

TWORZENIE I OBSŁUGA SPÓŁEK


BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPIERAMY TWORZENIE SPÓŁEK ORAZ BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • świadczymy stałą obsługę prawną spółek – wspieramy wszelkie aspekty prowadzonej w ramach spółki  działalności gospodarczej
 • rekomendujemy optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • wspieramy procesy zakładania i przekształcania spółek
 • tworzymy i opiniujemy wewnętrzne regulacje korporacyjne

Oferta Kancelarii GJW:

 • kompleksowa obsługa prawna procesu tworzenia spółki prawa handlowego – obejmująca m.in.: opracowanie projektu umowy lub statutu spółki i wsparcie ewentualnych negocjacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentację przed sądem rejestrowym i innymi instytucjami,
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia i rejestracji oddziałów i  przedstawicielstw spółek,
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów,
 • wsparcie prawne procesu uzyskiwania zezwoleń i koncesji oraz dokonywania zgłoszeń związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • bieżące doradztwo prawne dla wspólników spółek osobowych oraz udziałowców, akcjonariuszy i władz spółek handlowych,
 • wsparcie prawne procesów wnoszenie aportów do spółek, w tym aportów w postaci przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych korporacyjnych aktów prawnych, w tym także dla spółek publicznych,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek – przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy lub zgromadzeń wspólników, rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników),
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, opracowywanie dokumentacji posiedzeń oraz wsparcie prawne biura zarządu spółki,
 • opracowywanie projektów zmian aktów założycielskich i statutów spółek,
 • audyty prawne regulacji korporacyjnych oraz opracowywanie projektów zmian,
 • pomoc prawna w zakresie wypracowywania oraz wdrażania zasad ładu korporacyjnego,
 • regulowanie praw i obowiązków wspólników spółek,
 • przygotowywanie projektów oraz negocjacje umów pomiędzy wspólnikami,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością samych spółek (w tym także odpowiedzialnością karną).
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zakładanie spółek, przekształcania spółek, regulacje korporacyjne, spółki prawa handlowego, umowa spółki prawa handlowego, statutu spółki prawa handlowego, dokumenty rejestracyjne spółki prawa handlowego, reprezentacja przed sądem rejestrowym, tworzenie oddziałów spółki, rejestracja oddziałów spółki, rejestracja przedstawicielstw spółki, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, koncesje, umowy z członkami zarządu, umowy z prokurentami, korporacyjne akty prawne, regulaminy pracy zarządu, regulaminy pracy rady nadzorczej, akty założycielskie spółek, statuty spółek, audyty prawne regulacji korporacyjnych, odpowiedzialność spółek